Skip to main content
Kadra
Potrafimy wywołać uśmiech u naszych podopiecznych!
Kadra pedagogiczna w żłobku odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rozwoju dzieci. Dzięki swojej wiedzy, empatii i zaangażowaniu tworzy inspirujące środowisko, w którym maluchy rozwijają swoje umiejętności i rozbudzają ciekawość świata. Kadrę tworzą kreatywni, pełni pasji i ciepła nauczyciele, którzy dbają o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo dzieci w żłobku. Wszyscy opiekunowie i nauczyciele posiadają kwalifikacje zawodowe, niezbędne do opieki i prowadzenia zajęć z dziećmi.

Zróżnicowanie kadrowe
nauczycieli
i opiekunów

Opiekunowie i nauczyciele

Kadrę tworzą kreatywni, pełni pasji i ciepła nauczyciele, którzy dbają o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo dzieci w żłobku. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody. Wszyscy opiekunowie i nauczyciele posiadają kwalifikację zawodowe, niezbędne do opieki i prowadzenia zajęć z dziećmi.

Nauczyciele języka angielskiego

Nauczyciel posiada wykształcenie filologiczne i specjalizuje się w nauczaniu dzieci. Podczas zajęć z maluszkami komunikuje się z nimi wyłącznie w języku obcym.